Predvideni nastopi v letu 2020

Predstavljamo naš letni načrt koncertov in nastopov. Velik del naših nastopov posvetimo oskrbovancem v domovih za ostarele, sodelujemo na revijah pevskih zborov, festivalih zborovskega petja, odzovemo pa se tudi na povabila za sodelovanje ob raznih priložnostih, kot so proslave, praznovanja in otvoritve razstav. Vsako leto pripravimo samostojni letni koncert in nekaj nastopov v sodelovanju s pevskimi zbori s katerimi smo v letih našega delovanja navezali prijateljske vezi.

Januar

 • Skupni koncert MePZ Šmartno pri Litiji 05.1.
 • Koncert Dom Petra Uzarja Tržič 23.1.

Februar

 • Ljubljanski zbori – nastop
 • Koncert DSO Naklo 27.2.

Marec

 • Domžalski zbori – nastop
 • Koncert DSO Preddvor 19.3.

April

 • DSO Mengeš 23.4.

Maj

 • Koncert CSS Škofja Loka 14.5.
 • Udeležba na pevskem festivalu – Zadar 15.-17-5.

Junij

 • Letni koncert
 • Koncert DSO Trzin 11.6.

September

 • Koncert DSO Taber 17.9.

Oktober

 • Koncert skupni Pedagoški ženski zbor Šarvar
 • Koncert DSO Kamnik

November

 • Koncert DSO Bokalci

December

 • Koncert DEOS Črnuče
 • Skupni koncert ŽPZ Rozka Usenik

 

 

Translate »