Predvideni nastopi v letu 2020

Dopolnilo povezano z novim korona virusom (maj 2020)

Zaradi aktualnih dogodkov v zvezi z epidemijo COVID-19 in predlaganih ukrepov vlade Republike Slovenije vas obveščamo, da so do nadaljnjega vsi nastopi in dogodki v organizaciji Komornega moškega pevskega zbora Lek prestavljeni na kasnejše termine.

Zato predstavljamo naš letni načrt koncertov in nastopov z vnesenimi opombami glede sprememb mogoče izvedbe.

Velik del naših nastopov posvetimo oskrbovancem v domovih za ostarele, sodelujemo na revijah pevskih zborov, festivalih zborovskega petja, odzovemo pa se tudi na povabila za sodelovanje ob raznih priložnostih, kot so proslave, praznovanja in otvoritve razstav. Vsako leto pripravimo samostojni letni koncert in nekaj nastopov v sodelovanju s pevskimi zbori s katerimi smo v letih našega delovanja navezali prijateljske vezi.

Bodimo optimisti in če bo le mogoče, bomo realizirali čim večji delež predvidenih nastopov.

Read more

Translate »